ติดต่อเรา


โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น
ที่ตั้ง  หมู่ 3 ตำบลนาดอกคำ  อำเภอนาด้วง  จังหวัดเลย 42210
โทร. 08-0013-1873
E-mail : psw-wungyen@loei1.go.th
web site : psw-wungyen.loei1.go.th   
 

โรงเรียนโพนสว่าง


Comments