ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดพละ/ ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6


ชุดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3


เครื่องแบบชุดพละ  ชาย - หญิง
ชุดลูกเสือ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีน้ำเงินแถบเหลือง
ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ใช้ชุดลูกเสือสามัญ  ผ้าพันคอสีเลือดหมู


ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
ใช้ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ผ้าพันคอสีเลือดหมูComments