กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 เม.ย. 2563 06:37 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง อัปเดต 1042520386-20160606-203902.jpg
5 เม.ย. 2563 09:10 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ 1042520386-20160606-203902.jpg กับ หน้าแรก : HOME
22 ส.ค. 2562 01:53 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 01:53 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 01:52 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ IMG_20190822_130811_8.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
22 ส.ค. 2562 01:51 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ IMG_20190822_130805_3.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
20 ส.ค. 2562 20:22 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
20 ส.ค. 2562 20:20 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ 210769.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
20 ส.ค. 2562 20:18 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ รูปภาพ1.jpg กับ ชุดแต่งกายนักเรียน
20 ส.ค. 2562 19:30 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
20 ส.ค. 2562 19:03 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข ชุดแต่งกายนักเรียน
16 ส.ค. 2562 00:45 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง ย้ายหน้า งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16 ส.ค. 2562 00:44 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
16 ส.ค. 2562 00:31 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
16 ส.ค. 2562 00:30 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข การเปิดเผยข้อมูลผลการเรียน
16 ส.ค. 2562 00:17 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข การรับสมัครนักเรียน
15 ส.ค. 2562 23:45 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 ส.ค. 2562 23:38 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข การเทียบโอนผลการเรียน
15 ส.ค. 2562 23:35 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 23:27 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 23:23 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 23:22 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข รูปภาพกิจกรรมต้านทุจริต
15 ส.ค. 2562 23:11 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 23:11 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แนบ ทำเนียบ.jpg กับ โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
15 ส.ค. 2562 23:01 โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น อำเภอนาด้วง แก้ไข ประวัติโรงเรียน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า