ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน / ชุดพละ/ ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4

ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6

ชุดนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

เครื่องแบบชุดพละ ชาย - หญิง

ชุดลูกเสือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ใช้ชุดลูกเสือสำรอง ผ้าพันคอสีน้ำเงินแถบเหลือง

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ใช้ชุดลูกเสือสามัญ ผ้าพันคอสีเลือดหมู

ชุดลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใช้ชุดลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผ้าพันคอสีเลือดหมู